SALA ETAJ 1/First floor hall

 1. 09:00-11:00 Simpozion major/Major Symposium

  Cancerul pulmonar in anul 2015 - unde ne aflam?/Lung Cancer in 2015 – where we are?
  Moderatori/Chairmen: Dorin Vancea, Florin Mihaltan, Ruxandra Ulmeanu
  Un nou mod de recanalizare: Disectia bronhoscopica
  A new way for recanalisation: BRONCHOSCOPIC DISSECTION
  Franz Stanzel
  Managementul cancerului pulmonar in Europa Centrala: progrese si perspective
  Lung cancer management in Central Europe: progress and perspectives
  Robert Pirker
  Dezbatere Pro/Contra
  Pro/Con Debate
  EBUS prima optiune in diagnosticul si stadializarea cancerului pulmonar: DA sau Nu?
  EBUS first option in the diagnostic and staging of lung cancer: YES or NO?
  Moderator/Chairperson:Emilia Crisan
  NU/NO: Ruxandra Ulmeanu, Cristian Paleru, Andreea Vladau
  DA/YES: Marioara Simon, Luminita Baldea, Bogdan Pop, Doinita Crisan, Teodor Zaharie
  De ce managementul de cancer pulmonar necesita o echipa multidisciplinara?
  Why the management of lung cancer requires a multidisciplinary team?
  Dorin Vancea, Ionela Iovan
  Repere pentru clinician: microscopia in diagnosticul carcinomului bronhopulmonar
  Highlights for clinician: microscopy in lung carcinoma
  Romanita Glaja

 2. 11:00-11:15 Pauza/Break

 3. 11:15-12:45 Simpozion satelit/Satellite symposium AstraZeneca

  Tratamentul farmacologic personalizat în BPOC- locul combinației CSI/BADLA
  Individualised pharmacological treatment in BPOC- role of ICS/LABA combination
  Dorin Vancea Symbicort Turbuhaler reduce exacerbările BPOC
  Symbicort Turbuhaler decreases COPD exacerbation
  Ruxandra Ulmeanu Symbicort Turbuhaler de control și la nevoie pentru reducerea exacerbărilor
  Symbicort Turbuhaler control and rescue to reduce exacerbations
  Milena Man

 4. 12:45-13:30 Pauza/Break

 5. 13:30-15:30 Simpozion major/Major Symposium

  Cancerul pulmonar - Interferente interdisciplinare I/Lung Cancer – Interdisciplinary Interferences I
  Moderatori/Chairmen: Emilia Crisan, Gabriela Jimborean, Alexandru C. Grigorescu
  Abordul paliativ endoscopic in neoplasmele pulmonare in cai aeriene mari
  Endoscopic palliative approach of large airways in lung cancer
  Emilia Crisan
  Rolul ecografiei pleuropulmonare in managementul cancerului pulmonar
  The role of pleuropulmonary ultrasound in lung cancer
  Tudor Toma
  Prima linie de terapie in NSCLC avansat, terapia de intretinere in NSCLC, terapia dupa progresia bolii in NSCLC avansat
  First-line Therapy for Advanced NSCLC, Maintenance Therapy for NSCLC, Therapy for Advanced NSCLC After Disease Progression
  Alexandru C. Grigorescu
  Imunoterapia – o noua abordare terapeutica a NSCLC
  Imunotherapy - a new therapeutic approach in NSCLC
  Laura Mazilu, Doina Tofolean
  Rolul tumorboardului in managementul indicatiilor de medistinoscopie
  The role of tumor-board in indication management of mediastinoscopy
  Cristian Paleru, Ioan Cordos, Ciprian Bolca,Vali Pavaloiu,Popescu Vlad
  Radioterapia in cancerul bronhopulmonar microcelular; carcinomul neuroendocrin
  Radiotherapy in small cell lung cancer; neuroendocrine carcinoma
  Xenia Bacinschi, Rodica Anghel, Irina Isacu, A. Tarlea

 6. 15:30-15:45 Pauza/Break

 7. 15:45-16:15 Simpozion satelit/Satellite symposium Novartis

  Ruxandra Ulmeanu, Dorin Vancea

 8. 16:15-16:45 Simpozion satelit/Satellite symposium Pfizer

  Imaginea in evolutie a Tratamentului cancerului pulmonar non-small (NSCLC): Valoarea Abordarii Personalizate
  The Evolving Treatment Landscape in NSCLC: the Value of Personalized Approach
  Testarea ALK - Rol fundamental în Managementul NSCLC
  ALK testing - Core Role Within Management of NSCLC
  Ruxandra Ulmeanu
  Cum poate deveni un succes calatoria pacientului cu NSCLC ALK+?
  How to make the journey of an ALK+ NSCLC patient a successful one
  Tudor Eliade Ciuleanu

 9. 16:45-18:45 Simpozion major/Major Symposium

  Cancerul pulmonar - Interferente interdisciplinare II/Lung Cancer - Interdisciplinary Interference II
  Moderatori/Chairmen: Doina Todea, Marioara Simon, Edith Simona Ianosi
  LBA si biopsia pulmonara transbronsica – metode eficiente de diagnostic in cancerul pulmonar
  LBA and transbronchial lung biopsy - effective methods of diagnosis in lung cancer
  Mihai Alexe, Ruxandra Ulmeanu, Emilia Cri?an, Aneta ?erbescu, Diana Leonte, Madalina Cre?oi, Corina Marica
  Tuberculoza pulmonara, factor de risc al cancerului bronhopulmonar
  Pulmonary tuberculosis, risk factor for lung cancer
  Oana Arghir
  Este util „screening” -ul cancerului bronhopulmonar in Romania?
  Is it useful to do lung cancer “screening” in Romania?
  Gabriela Jimborean, Alexandra Comes, Dombi Istvan, Ianosi Edith Simona
  Factori corelati cu riscul de cancer pulmonar – realitatea actuala!
  Factors related with the risk of lung cancer – current reality!
  Doina Todea
  Reabilitarea respiratorie in neoplasmul pulmonar
  Respiratory rehabilitation in lung cancer
  Cristian Oancea
  Rolul metodelor imagistice toracice de diagnostic, stadializare si restadializare a cancerului pulmonar
  Role of thoracic imaging methods in diagnosis, staging and restaging of lung cancer
  Edith Simona Ianosi, Gabriela Jimborean, Dombi Istvan, Alexandra Comes

 10. 18:45-19:00 Simpozion satelit/Satellite symposium Olympus-TEMCO

  Evis Exera III – Evolutie in arta endoscopiei
  Evis Exera III – Evolution in the art of endoscopy
  Dragoș Aldea

 11. 20:00 Cina festiva/Gala dinner

  Lansarea Ghidului Pentru Managementul Cancerului Pulmonar - tratament The launch of the Guide for the Lung Cancer Management - treatment
  Lansare de carte/Book Launch Aderența la tratament a bolnavilor pulmonari. Factori, impedimente, soluții
  Adherence to treatment of pulmonary patients. Factors, obstacles, solution
  Autori/Authors: Cristian Oancea, Ovidiu Fira-Mlădinescu, Roxana Denise Tudorache, Voicu Tudorache

SALA PARTER/Ground floor hall

 1. 08:00-09:00 Sedinta Grupului de lucru pentru Deficitul de Alfa-1 Antitripsina al Societatii Romane de Pneumologie
  Working Group meeting for Alpha-1 Antitrypsin Deficiency of the Romanian Society of Pneumology Working Group

 2. 09:00-11:00 Simpozion major/Major Symposium

  Actualitati in cancerul pulmonar
  Novelties in lung cancer
  Moderatori/Chairmen: Daniela Boisteanu, Oana Arghir, Cristian Paleru
  Cancerul bronhopulmonar la nefumatori - o entitate distincta?
  Lung cancer in nonsmokers – a distinct entity?
  Ruxandra Rajnoveanu, Ruxandra Ulmeanu, Monica Pop
  Sindromul Prader Willi - particularitati ale respiratiei in timpul somnului
  Prader Willi syndrome - particularitaties of breathing during sleep
  Stefan Mihaicuta, Stefan Frent, Maria Puiu- UMF Timisoara
  Particularitati ale sindroamelor obstructive din cancerul bronhopulmonar
  Particularitaties of obstructive syndroms in lung cancer
  Beatrice Mahler, Constantin Marica, Alice Branzea, Ruxandra Ulmeanu
  Rolul limfadenectomiei mediastinale in tratamentul chirurgical al neoplasmului pulmonar
  Mediastinal lymphadenectomy role in the surgical treatment of lung cancer
  Ciprian Bolca, Ion Jentimir, Georgiana Fotache, Cristian Paleru, Ioan Cordos
  BPOC-ul si cancerul bronhopulmonar-Interrelatii independente de statutul de fumator
  COPD and lung cancer - interrelations independente of smoking status
  Milena Man
  Rolul imunohistochimiei in diagnosticul cancerului pulmonar – studiu prospectiv
  The role of Immunohistochemistry in diagnostic of lung cancer – a prospective study
  Antonela Dragomir, Mihai Alexe, Florin Mihaltan, Mihnea Orghidan, Codin Saon, Diana Leonte, Florina Vasilescu, Ruxandra Ulmeanu

 3. 13:30-15:30 Simpozion major/Major Symposium

  Aspecte neobisnuite in cancerul pulmonar/Unuasual aspects of lung cancer
  Moderatori/Chairmen: Stefan Mihaicuta, Stefan Dumitrache-Rujinski, Diana Ionita
  1 „Rar” in cancer: varsta de debut, tip histologic, supravietuire indelungata
  ”Rare” in lung cancer: age of onset, histologic type, prolonged survival
  Stefan Dumitrache-Rujinski
  Hemangioendoteliom epitelioid malign
  Malignant epithelioid hemangioendothelioma
  Ionela Belaconi
  Forma atipica de adenocarcinom pulmonar
  Atypical form of lung adenocarcinoma
  Claudia Toma, Stefan Dumitrache-Rujinski, Ionela Belaconi, Mihai Alexe, Aneta Serbescu, Diana Leonte, Miron Bogdan
  Cancerul pulmonar avansat - o reduta de invins? (caz clinic)
  Advanced lung cancer - a redoubt to beat? (case report)
  Emilia Crisan, Camelia Badescu
  Dificultati de diagnostic – expresia in pneumologie a unui caz clinic de sarcom cardiac
  Diagnosis difficulties - pneumology expression of a case of cardiac sarcoma
  Ileana Stoicescu, Irina Strambu, Cristian Paleru, Cristian Popa, Mihai Alexe, Calin Popa
  Evolutie surprinzatoare intr-un caz cu neoplasm bronhopulmonar inoperabil
  Surprising evolution in a case of inoperable lung cancer
  Mara Balteanu, Mihaela Tanasescu, Emilia Crisan

 4. 15:30-15:45 Pauza/Break

 5. 16:45-18:45 Sesiune de comunicari orale II/Oral communication session II

  Moderatori/Chairmen: Ruxandra Rajnoveanu, Beatice Mahler, Marilena Crisan
  Carcinom pulmonar macrocelular neuroendocrin – o entitate rara?
  Macrocelular neroendocrine lung carinoma - a rare entity?
  Ciprian Bolca, Ion Jentimir, Georgiana Fotache, Diana Leonte, Dana Vasile, Cristian Paleru, Ioan Cordos
  Compararea rezultatelor intre lobectomie cu bronho-anastomoza si pneumonectomie in cancerul pulmonar "non-small": 6 ani de experienta intr-un singur centru
  Comparison of results between sleeve lobectomy and pneumonectomy for non-small cell lung cancer: 6-year experience in a Romanian center
  Radu Matache, Mihai Dumitrescu, Andrei Bobocea, Ioan Cordos
  Diagnostic rar - chist pleuropericardic stang
  Rare diagnostic - left pleuropericardic cyst
  Mimi Nitu, Cristina Calarasu, Mihai Olteanu, Victor Grecu
  Pneumonia Interstitiala Non-Specifica (NSIP) cu aspect de Bronsiolita obliteranta cu pneumonie in organizare (BOOP) - Caz clinic
  NonSpecific Interstitial Pneumonia (NSIP) with Bronchiolitic obliterans organising pneumonia (BOOP) aspect - case report
  Ramona Elena Nedelcu, Ana Maria Sasu, Radu Matache, Diana Leonte, Emilia Crisan
  Fibrobronhoscopia sub ventilatie non-invaziva- o optiune in investigarea pacientului cu insuficienta respiratorie. Prezentare de cazuri si o revizuire a literaturii
  Fibrobronchoscopy in non-invasive ventilation - an option in the investigation of patients with respiratory failure. Number of cases and a literature review
  Cosmina Magdau, Nicoleta Motoc
  Supravegherea bolnavului critic pulmonar – erori si solutii pentru comunicarea interdisciplinara
  Supervision of critical patient lung - errors and solutions for interdisciplinary communication
  Gligore Andras, Mircea Cernau, Corina Avram
  Hamartom pulmonar evolutiv prezentat ca nodul pulmonar solitar
  Progressive pulmonary hamartoma presented as solitary pulmonary nodule
  Emese Timea Kiss, Lavinia Davidescu
  Caz rar de lipom mediastinal gigant la un pacient tanar asimptomatic
  A rare case of giant mediastinal lipoma in asymtomatic young patient
  Catalina Elena Ene, Claudia Toma, Ionela Belaconi, Stefan Dumitrache-Rujinski, Mihnea George Orghidan, Valentin Soldea, Miron Alexandru Bogdan
  Ce bilant de extensie in cancerul pulmonar si de ce?
  What balance sheet of extension in lung cancer and why?
  Florina Tarita, Herescu Andreea, Pirjol Cristian-Andrei
  Pacienta tanara cu sindrom de vena cava superioara
  Young patient with superior vena cava syndrome
  Raluca Geamalinga, Ionela Belaconi, Claudia Toma, Dragos Zaharia, Alina Croitoru, Stefan Dumitrache-Rujinski, Miron Bogdan
  Tratamentul metastazelor cerebrale: un subiect de actualitate?